Branche voor duurzame inzetbaarheid

Coördinatiepunt Second Opinion

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Hij of zij vraagt een second opinion aan bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst.

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in kader van [1]:

  • verzuimbegeleiding
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is die het eerste advies heeft gegeven. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren. De werknemer mag hier een keuze uit maken.

OVAL heeft voor haar leden een Coördinatiepunt Second Opinion [2] ingericht. Via het Coördinatiepunt wordt de aanvraag tot uitvoer van een second opinion uitgezet bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst dan de first opinion bedrijfsarts. Alleen OVAL-leden kunnen zich vooralsnog aansluiten bij het Coördinatiepunt en de bijbehorende regeling.

Via het Coördinatiepunt Second Opinion kan de werknemer kiezen uit de volgende bedrijfsartsen:

Arbodienst Bedrijfsarts Regio Branches Specialisaties Telefoonnummer
Arbo Active De heer J. Konijnenburg 010 - 2866052
Arbo Unie B.V. De heer P. Melief Den Bosch Met name hoger onderwijs, dienstverlening en overheid Is naast bedrijfsarts ook gedragstherapeut. Dus de kracht ligt in mentale/psychische problematiek. 088 - 2726103
Arbo Unie B.V. De heer R. Greeven Haarlem Diverse sectoren maar, momenteel met name in zakelijke dienstverlening Bedrijfsarts consulent voor houdings- en bewegingsapparaat en derde spoor arts voor klanten van Arbo Unie , die eigen risico drager zijn 088 - 2726103
Argo Advies Mevrouw J. Bom Nieuwegein Brede ervaring met diverse branches Geen specifieke specialisatie 088 - 0313200
BlijWerkt De heer P. Struycken Woerden Nagenoeg alle, maar minder affiniteit met onderwijs en zorg Allround, affiniteit met KNO/Genetica/oncologie 088 - 1999100
BlijWerkt De heer T. Homsma Utrecht Zorg (met name ziekenhuis en onderwijs) Infectie ziekten in ziekenhuis omgeving; opleider bedrijfsgeneeskunde 088 - 1999100
Capability De heer J. van Vlerken Zaltbommel Ervaring met vele branches Manuele Geneeskunde en Personal Coaching (gecertificeerd) 088 - 0450100
De Bedrijfspoli B.V. De heer R. Menting Nijmegen/ Arnhem/ Tiel/ Ede/ Veenendaal/ Barneveld Zorg, Overheid, Industrie Toxicologie 024 - 3717799
De Bedrijfspoli B.V. De heer M. Brouwers Nijmegen/ Arnhem/ Zwolle Onderwijs, zorg, schoonmaak, productie Geen specifieke specialisatie 024 - 3717799
Equilar B.V. De heer R. Rutten Limburg Zorg, productie, overheid, mkb Geen specifieke specialisatie 085 - 2029202
Keerpunt BV De heer J. Wijgergangs Zaltbommel / Den Bosch Met name zakelijke dienstverlening Geen specifieke specialisatie 035 - 625 31 53
Synthra B.V. De heer H. Hashemi 010 - 4045380
Synthra B.V. De heer A. Aria 010 - 4045380
Synthra B.V. De heer E. van der Made 010 - 4045380
Synthra B.V. De heer Y. Tjan 010 - 4045380
Synthra B.V. Mevrouw H. Christiaanse 010 - 4045380

Procedure

Er is een formulier voor het aanvragen van een second opinion.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Coördinatiepunt Second Opinion coordinatiepuntso@wispa.nl of
013-5944519.

[1] Advies dat betrekking heeft op de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, of c, onder 1 en 3, van de Arbowet.
[2] De regeling gaat per 1 juli a.s. in. Op dit moment vindt overleg plaats met NVAB en KoM met als doel het opstellen van een branchebrede regeling. Zolang deze branchebrede regeling er nog niet is, is de OVAL-regeling via het Coördinatiepunt Second Opinion beschikbaar.