Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Aanpak jeugdwerkloosheid – project stopt, maar noodzaak voor voortzetten onderdelen

De minister Asscher en Bussemaker hebben de Tweede Kamer in een lange brief geïnformeerd over de aanpak jeugdwerkloosheid van de afgelopen jaren.
Ze geven aan wat er is gedaan, vaak in pilot-vorm in diverse arbeidsmarktregio’s en wat daarvan geleerd is. Ook schrijven ze over het project Matchen op Werk dat niet alleen voor de jongeren wordt ingezet, maar ook voor andere werklozen en waar inspanning voor nodig blijft. De werkgeversdienstverlening moet verder worden verbeterd, zo schrijven de ministers, verwijzend naar het rapport van de Inspectie SZW.

Uit de brief blijkt ook dat extra aandacht nodig is voor de jongeren zonder startkwalificatie en dan met name ook de jongeren met migrantenachtergrond. OVAL-leden zien dit probleem ook en daarom is OVAL deelnemer aan het Perspectiefpact, om een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren te realiseren.

Bron: Rijksoverheid / OVAL