Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Animatiefilm Steunpunt RI&E over de kosten en de baten van de RI&E

Afgelopen week heeft het Steunpunt RI&E een nieuwe animatiefilm over de kosten en de baten van de RI&E online gezet.

Veel ondernemers zien op tegen de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E). Vaak omdat ze het idee hebben dat het ze meer kost dan dat het oplevert. Om hen inzicht te geven in de baten van de RI&E, ontwikkelde het Steunpunt al eerder een kosten-baten overzicht. In de volgende film wordt in een korte animatie ingegaan op de baten van het maken van een RI&E. Hierin wordt niet alleen ingegaan op harde baten als verzuimreductie, maar ook op zachtere baten als werknemerstevredenheid (waar een goede werkplek en gezondheid belangrijk onderdeel van zijn), bedrijfscontinuïteit en werkgeversimago. Het belang en de voordelen van de RI&E komen duidelijk naar voren.

Voor meer informatie over het Steunpunt bezoek de website. Hier vind je ook meer informatie over de week van de RI&E die van 11-15 juni weer georganiseerd wordt!