Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Asscher zet wetsvoorstel met aanpak knelpunten re-integratie 2e spoor niet door

Op 22 december 2016 kondigde minister Asscher maatregelen aan om de door werkgevers geconstateerde knelpunten bij de re-integratie van zieke werknemers in het tweede spoor te verminderen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel dat via internetconsultatie is voorgelegd. OVAL heeft input geleverd. De internetconsultatie is inmiddels afgerond. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is besloten om op dit moment vervolgstappen op dit dossier te zetten. Daarom zal dit wetsvoorstel op dit moment niet ter advisering worden aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Bron: Rijksoverheid