Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Bezuiniging op scholingsaftrek ongedaan gemaakt – nieuwe kabinet bepaalt nieuwe regeling

Op 1 juni is de voorjaarsnota gepresenteerd. Daarin staat dat de fiscale aftrek scholing verdwijnt per 1 januari 2019. Daarvoor in de plaats zou er dan een voucherregeling moeten komen waar werkenden / werkzoekenden die een opleiding willen volgen, een beroep op kunnen doen.

Door stevige lobby onder andere door OVAL is de geplande bezuiniging van 100 miljoen euro is teruggedraaid. De voorgestelde omvorming naar de voucherregeling vindt dan met het originele budget plaats. De fiscale aftrek is een eenvoudige regeling, maar wordt niet langer geaccepteerd omdat met name hbo-opgeleiden / hoge inkomens hier voordeel van hebben.

OVAL heeft samen met ander partijen gelobbyed voor behoud van fiscale aftrek en tegen een bezuiniging, maar ook steeds aangegeven mee te willen denken aan een andere regeling die voor een bredere doelgroep kan worden ingezet. Het nieuwe kabinet beslist over zo’n nieuwe regeling. OVAL zal samen met andere partijen zoals NRTO en VNO-NCW meewerken aan een nieuwe, werkbare en goed toegankelijke regeling.