Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Bonus op realisatie duurzame werkhervatting bij Werkfit maken

Mede dankzij het aandringen van OVAL komt er per 1 maart 2018 een wijziging in het Inkoopkader Re-integratiedienstverlening van het UWV. Op 1 juli 2016 is het inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten in werking getreden. Onder dit Inkoopkader koopt UWV de re-integratiediensten “Werkfit maken” en “Naar Werk” in voor klanten met een ZW-of AG-uitkering. Hierin komt een wijziging.

Met ingang van 1 maart 2018 is het –naast het Perceel Naar Werk- ook mogelijk om een bonus te claimen als een duurzame werkhervatting gerealiseerd binnen de maximale individuele doorlooptijd van de re-integratiedienst Werkfit maken. De re-integratiedienst Werkfit- maken is er primair op gericht om de klant werkfit te maken en heeft niet als hoofddoel de klant het werk te laten hervatten. In de praktijk doen zich situaties voor, waarin klant tijdens de uitvoering van de dienst “Werkfit maken”” toch het werk hervat. In dergelijke gevallen wil het UWV stimuleren dat het uitvoere4nde re-integratie bedrijf zich inspant om de werkhervatting van de klant te verduurzamen. Om deze reden wordt er nu ook voor het perceel “Werkfit maken”” een bonus beschikbaar gesteld. OVAL heeft zich hier in het operationeel overleg met het UWV altijd hard voor gemaakt.

De voorwaarde voor het claimen van een bonus zijn uitgewerkt in het DFA van “Werkfit maken”. De bonusregeling werkt in zoverre terug, dat u een bonus kunt claimen als een werkhervatting op of na 1 oktober 2017 en binnen de maximale individuele doorlooptijd van de dienst “Werkfit maken” heeft plaatsgevonden en deze aan de voorwaarden van een bonus voldoet. Hoe u deze bonus kunt claimen is ook uitgewerkt in het DFA. OVAL is verheugd dat het UWV deze aanpassing heeft gemaakt.