Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Brief ‘voortgang Participatiewet’ door staatssecretaris Klijnsma aan Tweede Kamer gestuurd

Op 2 december jl stuurde staatssecretaris Klijnsma de brief ‘voortgang Participatiewet’ aan de Tweede Kamer.

In de uitgebreide brief worden veel punten aangesneden, onder andere de beperkte inzet van voorzieningen zoals jobcoaching en loonkostensubsidie. De Inspectie SZW heeft eerder al geconstateerd dat gemeenten vaak terughoudend zijn met loonkostensubsidie en jobcoaching. De staatssecretaris is van mening dat gemeenten voldoende ondersteuning moeten bieden niet alleen aan scholieren van het vso en praktijkonderwijs, maar ook aan andere mensen met een beperking inclusief de nuggers. Die ondersteuning omvat ook voorzieningen zoals loonkostensubsidie en jobcoaching. Ze geeft aan zich op verschillende manieren daarvoor in te zetten. Loonkostensubsidie wordt verrekend via het I-deel, dus levert volgens de staatssecretaris geen financiële belemmeringen op. Over eventuele extra middelen voor jobcoaching wordt niet gesproken. OVAL heeft hier ook al vaak aandacht voor gevraagd en gepleit voor extra middelen, ook nu weer bij de begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer.

Bron: OVAL