Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Gezamenlijk statement OVAL-ABU-NBBU over publiek-private samenwerking

OVAL, ABU en NBBU hebben een gezamenlijk statement opgesteld over de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking. Private intermediairs kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de banenafspraak via publiek-private samenwerking. Maar dan moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. In het statement worden deze randvoorwaarden toegelicht, en worden drie voorbeelden van best-practises uit de arbeidsmarktregio’s Rijnmond, Westland en de gemeente Tilburg gedeeld. Tot slot wordt met feiten en cijfers onderstreept wat private dienstverleners kunnen betekenen bij het aan het werk helpen van mensen uit de betreffende doelgroepen.
ABU, NBBU en OVAL hebben de Kamerleden opgeroepen om er bij de Minister en de Staatssecretaris op aan te dringen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Wij denken op deze manier een optimale samenwerking tot stand te brengen met publieke dienstverleners en zodoende optimaal of het beste? resultaat te bereiken voor de werkzoekenden.

Bron: OVAL