Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen

Inkomensverzekeraars verwerken in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst veel persoonsgegevens (bijvoorbeeld van zieke werknemers). Het belangrijkste wettelijke kader hiervoor vormt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de praktijk kunnen de (informatie)behoeften van de verzekeraar soms op gespannen voet staan met dit kader. De Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen is bedoeld om inzicht te geven in dit kader en aan te geven hoe hiermee om te gaan.

In 2014 heeft de Werkgroep Privacy (bestaand uit leden van het Verbond en van OVAL) de Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen opgeleverd. Deze handleiding is nu uitgebreid met een beschrijving van het privacy-proof verwerken van gegevens in de WGA-ERD-periode. Ook is een ‘interventieschema’ toegevoegd (hoofdstuk 8.1). Dit is een procesbeschrijving van de te volgen stappen indien blijkt dat een interventie moet worden ingezet om een zieke werknemer te kunnen re-integreren. Omdat bijvoorbeeld aan de hand van de factuur hiervan te achterhalen is welke interventie heeft plaatsgevonden (en dus impliciet ook wat de zieke werknemer mankeert) is vastgelegd hoe zo’n proces kan worden doorlopen waarbij de privacy van de betrokken werknemer geborgd blijft.

In de loop van 2017 zal de handleiding nog verder worden uitgebreid met de werkwijze rondom de Ziektewet en met de meest recente beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens op het gebied van de privacy van zieke werknemers.

Download hier de laatste handleiding Privacy Verzuimverzekeringen (versie februari 2017).

Bron: OVAL