Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Handreiking privacy ministerie van SZW voor uitvoering van subsidieprojecten

Bescherming van persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van subsidieprojecten

In de afgelopen periode bereikten het ministerie van SZW vragen van aanvragers c.q. uitvoerders van sectorplannen over de registratie van persoonsgegevens in de projectadministratie en het aanleveren van bsn-gegevens aan het Agentschap SZW in het kader van de verantwoording. Deze vragen houden verband met de Wet Bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), en in het bijzonder met de meldplicht datalekken die sinds 1 januari 2016 geldt. Subsidieaanvragers willen weten hoe de Regeling cofinanciering sectorplannen (hierna: Rcsp) zich verhoudt tot de Wbp.

Klik hier voor de Handreiking Privacy Persoonsgegevens mei 2017.

Bron: ministerie SZW