Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Informatie subsidieregeling loopbaanadviseur Ontwikkeladvies

Onlangs is de subsidieregeling Loopbaanadviseurs voor Ontwikkeladvies van vijfenveertigplussers gepubliceerd.

Door het ministerie van SZW zijn twee brochures opgesteld:

Het gaat om twee producten.

  1. het Ontwikkeladvies voor werkende van 45 jaar en ouder werkend binnen de door de Stichting van de Arbeid geselecteerde beroepsgroepen (zie hierna).
  2. een training voor leidinggevende(n) ten aanzien van het Ontwikkeladvies

Loopbaanadviseurs (in loondienst of zelfstandig) kunnen subsidie aanvragen voor Ontwikkeladvies aan werkende 45+ers.

Subsidieregeling voor werkende vijfenveertigplussers
Op 4 december gaat een nieuwe subsidieregeling in werking, genaamd Ontwikkeladvies.
Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen.

Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief
Het vorige kabinet heeft samen met sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers” opgesteld. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, ze wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen. De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers is onderdeel van dit actieplan en vangt aan op 45-jarige leeftijd, zodat bewustwording tijdig kan starten.

Ontwikkeladvies
De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken.

Training Ontwikkeladvies leidinggevenden
Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

Beperkt aantal beroepsgroepen
Het actieplan heeft een beperkte looptijd. Om het Ontwikkeladvies zo gericht en effectief mogelijk in te zetten is gekozen om de subsidieregeling uit te proberen in een beperkt aantal beroepsgroepen en te evalueren voor toekomstige beleidsdoeleinden.

De volgende beroepsgroepen / sectoren zijn vooralsnog geselecteerd:

  • Administratief/secretarieel werkenden en (management)assistant
  • Werkenden in de catering
  • Verkoopmedewerkers en werkenden logistieke centra in de detailhandel
  • Ambulancepersoneel, inclusief meldkamerpersoneel t.b.v. ambulancedienst
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en handhavers
  • Gemeenteambtenaren werkend in de domeinen Burger- en Publiekszaken
  • Werkenden in de schoonmaak

Informatiebijeenkomst voor loopbaanadviseurs op 10 januari a.s.
Op 10 januari 2018 zal van 10.00 tot 12.30 uur in het NBC in Nieuwegein een bijeenkomst plaatsvinden voor de loopbaanadviseur, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Agentschap SZW. Tijdens deze bijeenkomst kunnen loopbaanadviseurs vragen stellen over de regeling. U dient zich hiervoor aan te melden, klik hier.

Informatie website Agentschap SZW
Door te klikken op de volgende tekst kom je bij de informatie op website Agentschap SZW.

Aanvraagcriteria website Agentschap SZW
Ook kun je direct naar de aanvraagcriteria.

Q & A meest gestelde vragen en hun antwoord website Agentschap SZW
Voor meest gestelde vragen en hun antwoord kun je klikken op de link naar Q & A.

Evaluatie van deze regeling gaat via Regioplan
Registratie Regioplan

Voor registratie bij Regioplan (om een uniek nummer voor een ontwikkeladviestraject of een training ontwikkeladvies leidinggevenden aan te vragen) klik je op de link registratie Regioplan.

Subsidie aanvragen
De regeling kan nu al gebruikt worden. Voor het aanvragen van de subsidie kun je vanaf 26 maart 2018 terecht op deze pagina van het Agentschap.

Bron: Ministerie van SZW, Staatscourant, OVAL