Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Informatiebijeenkomsten over subsidieregeling pilots voor adviescentra van werk naar werk. Kansen voor OVAL-leden

Medio juni wordt een nieuwe subsidieregeling door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Staatscourant gepubliceerd waarin de ‘doorstart naar nieuw werk’ centraal staat. Vanzelfsprekend publiceert OVAL die regeling onmiddellijk en komt er een bericht in de nieuwsbrief.

Het gaat in deze regeling vooral erom aanpakken te testen en te bevorderen die beogen werkloosheid te bekorten of te voorkomen. Dit kan door een andere vorm van regie te organiseren door regionale en/of decentrale sociale partners, door meer samenwerking aan te gaan tussen sociale partners, UWV, gemeenten, O&O-fondsen en andere betrokkenen en door nieuwe vormen van dienstverlening aan werkzoekenden die werkloos zijn of werkloos dreigen te worden of zelf (tijdig) van functie of werk willen wisselen. Deze pilots zijn onderdeel van het SER-advies over de toekomstige arbeidsmarkt infrastructuur (TAW). Meer informatie over de nieuwe regeling vindt u op de website van de Stichting van de Arbeid.

Kansen voor private dienstverleners

De aanvragers van de subsidie moeten sociale partners zijn, maar de uitvoerders van de werkzaamheden kunnen zeker ook private dienstverleners zijn. OVAL heeft er nadrukkelijk voor gepleit dat er verschillende varianten in de pilots worden getest en dat daarin een nadrukkelijke rol is voor private dienstverleners. OVAL-leden hebben tenslotte al tientallen jaren ervaring met het voorkomen van werkloosheid en het realiseren van van-werk-naar-werk-oplossingen voor mensen. Wij zien dan ook kansen voor OVAL-leden om een rol te spelen in die pilots.

Bijeenkomsten

De Stichting van de Arbeid organiseert in samenwerking met SZW drie voorlichtingsbijeenkomsten over deze regeling:

  • 22 juni 2016, La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht
  • 7 juli 2016, Den Bosch, adres wordt nog bekendgemaakt
  • 6 september 2016, SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

Alle bijeenkomsten vinden plaats tussen 14.00 en 16.00 uur.

Mocht u aan een van deze bijeenkomsten willen deelnemen, mailt u naar info@stvda.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en aan welke dag uw voorkeur heeft.

Bron: Stichting van de Arbeid / OVAL