Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2016 verschenen

Recent is het Jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten verschenen. In 2016 zijn 25 klachten ingediend waarvan er 9 daadwerkelijk door de Geschillencommissie in behandeling zijn genomen. De klachten zijn in toenemende mate werk gerelateerd. Het gaat dan met name om spanningen met de werkgever die een rol spelen in de verzuim/ziekte casus van de cliënt en veelal (mede) de beëindiging van de arbeidsrelatie inluiden. Het belang van de juiste hantering van de zogenaamde STECR Richtlijn door de bedrijfsarts neemt toe. De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts in dit spanningsveld is dan ook van groot belang, maar ook de wijze van toepassing. Het is ook vaak de achtergrond van ingediende klachten bij de Geschillencommissie, omdat dan de rol van de bedrijfsarts voor de klager niet geheel duidelijk is en er ook verschillend mee wordt omgegaan.

Het aantal klachten blijft afgelopen jaren enigszins gelijk. Het relatief geringe aantal klachten komt vermoedelijk mede door het goed functioneren van de interne klachtenprocedures binnen de Arbodiensten. Hierbij moet het aantal klachten ook worden afgezet tegen de duizenden dagelijkse contacten van werknemers met een bedrijfsarts binnen de arbodiensten die lid zijn van OVAL.

Bron: Geschillencommissie Arbodiensten