Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2017 verschenen

Recent is het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten verschenen. Het aantal jaarlijkse klachten is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. In 2017 zijn 25 klachten ingediend waarvan er 6 daadwerkelijk door de Geschillencommissie in behandeling zijn genomen. De klachten zijn vaak mede werk gerelateerd. Het gaat dan met name om spanningen tussen de werkgever en klager die een rol spelen in de verzuim/ziekte casus van de cliënt en veelal (mede) de beëindiging van de arbeidsrelatie inluiden. Het belang van een juist gebruik van de zogenaamde STECR Richtlijn door de bedrijfsarts neemt toe. De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts in dit spanningsveld is dan ook van groot belang, maar ook de wijze van toepassing. Het is ook vaak de achtergrond van ingediende klachten bij de Geschillencommissie, omdat dan de rol van de bedrijfsarts voor de klager niet geheel duidelijk is en er ook verschillend mee wordt omgegaan.

Bron: Geschillencommissie Arbodiensten