Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Koolmees pakt wachttijden inburgeringsexamens aan

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringt de wachttijden rond de inburgeringsexamens terug. Die wachttijden zijn sterk opgelopen door een tekort aan examinatoren. De minister schrapt het eindgesprek dat nieuwkomers nu nog moeten afleggen voor het examenonderdeel Oriƫntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Wel moeten inburgeraars dan kunnen aantonen dat ze zelf minstens 64 uur ONA-onderwijs hebben gevolgd. Dat schrijft Koolmees vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid