Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Loondispensatie in Participatiewet alleen voor nieuwe gevallen

Staatssecretaris van Ark heeft middels een brief aan de 2e kamer een toelichting gegeven over de invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Uitgangspunt volgens de staatssecretaris is dat het inkomen van mensen met een beperking als ze gaan werken hoger uitkomt dan het wettelijk minimum. “Mensen gaan niet werken op bijstandsniveau”. Vervolgens dat het inkomen gaat naar het niveau van het minimumloon, naar rato van het aantal gewerkte. Bestaande arbeidsrelaties worden ontzien. Loondispensatie in de Participatiewet zou gaan gelden voor nieuwe gevallen na 1 juli 2019 is de verwachting van de staatssecretaris. Het wetsvoorstel wordt na de zomer van 2018 in de 2e kamer verwacht. Lees hier de volledige brief.