Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Ministerie SZW komt met een uitgebreid overzicht over de stand van zaken Participatiewet

Middels een brief van staatssecretaris van Ark is de 2e kamer uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de Participatiewet. Er is ervaringsonderzoek gedaan naar onder andere de bereidheid van werkgevers om werknemers met een beperking aan te nemen, bereikte plaatsingen, werkgeversdienstverlening, de kandidaatverkenner en herindeling Wajong. De brief laat zien dat het huidige kabinet het beleid van het vorige kabinet grotendeels voortzet. In de brief wordt aangegeven dat er ingezet gaat worden op loondispensatie, dat er meer beleidsruimte voor gemeenten is en dat er extra faciliteiten komen voor mensen met psychische beperkingen. De uitgebreide brief is hier te lezen.