Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Mooie resultaten imagocampagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’

In het najaar van 2016 is de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ gestart. Met inzet van tien ambassadeurs (bedrijfsartsen), een ervaren projectleider, OVAL en andere partners, een ervaren projectleider en ondersteund door het ministerie van SZW zijn tastbare resultaten geboekt. Ook in 2017 is er veel gebeurd.

 • Goed bezochte, gewaardeerde website, www.bedrijfsartsworden.nl
 • Veel activerende content zoals een reeks interviews van bedrijfsartsen met een interessant verhaal, blogs en instagrampostings van ambassadeurs, online quiz over het vak, FAQ’s over de opleiding en veel tweets en postings via social media. Dit heeft geleid tot een groeiende online community met meerdere middelen en kanalen.
 • Het aantal verzoeken voor met name meeloopdagen met ambassadeurs is in 2017 sterk toegenomen (minimaal 33 artsen/studenten).
 • Gastcolleges, kennismakingsgesprekken en telefonische consulten.
 • De instroom van nieuwe artsen in de opleidingen is beduidend groter geworden. Het is lastig aan te geven in hoeverre dit de verdienste is van de campagne.
 • Er zijn 3 nieuwe ambassadeurs bijgekomen.
 • Op 8 carrière events van universiteiten was de campagne zichtbaar aanwezig met een stand en/of workshop.
 • Op universiteiten hebben 7 studenten en professionals zich als ‘promotor’ aan de campagne verbonden.
 • In diverse media is een artikel over het vak verschenen. Totaal 7, waaronder in Arts & Auto, Arboportaal en de Facebookpagina van de Geneeskundestudent.

In 2018 komt binnen de campagne het accent te liggen op:

 • Contentstroom op gang houden.
 • Extra promotoren zoeken.
 • Investeren in stands en workshops op universiteiten die in 2019 samen met het UWV worden ingevuld. Zo worden de mogelijkheden van het brede domein Arbeid & Gezondheid onder de aandacht gebracht.
 • Ter ondersteuning hiervan wordt gezamenlijk beeldmerk en informatiemateriaal ontwikkeld.
 • Borging van het project in 2019.

Bron: OVAL