Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Nieuw ontwikkelde Praktische handreiking “vaststellen begeleidingsnoodzaak”

Samen met een groot aantal uitvoerende professionals ontwikkelden het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum) en APE Public Economics bv (APE) een handreiking voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak bij werk. Het betreft de begeleiding van cliënten met een structureel functionele beperking, van wie nog niet bekend is welk werk ze gaan doen.

De meerwaarde en bruikbaarheid van de handreiking is onderzocht in de praktijk. De handreiking structureert het beoordelingsproces van de professional die zich een beeld wil vormen over de inzet van begeleiding, maar neemt de professionele beoordeling niet over. Het instrument is bedoeld voor arbeidsdeskundigen, klantmanagers, consulenten, jobcoaches en begeleiders uit VSO en Praktijkonderwijs. De handreiking bevat een Exceltool en een uitgebreide toelichting inclusief handige tips en tricks. Met een relatief beperkte tijdsinvestering levert de tool een overzichtelijk en goed bruikbaar eindoordeel over de begeleidingsnoodzaak op.

De handreiking is gesubsidieerd door UWV en is een vervolg op een UWV-subsidieproject uit 2014. In het eerdere project is een lijst met 21 aspecten opgesteld die volgens professionals het meest relevant zijn voor het bepalen van de begeleidingsnoodzaak. De handreiking structureert deze aspecten in een handzame tool en biedt de professional zo houvast bij het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak.

De handreiking met toelichting en het bijbehorende onderzoeksrapport zijn gratis te downloaden via deze link en beschikbaar op de websites van het Coronel Instituut, APE en UWV. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Karen Nieuwenhuijsen (Coronel Instituut) en bij Stefan van der Veen (APE).

Bron: Coronel Instituut en APE