Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL bij BNR: “Investeer op jonge leeftijd in fysieke en mentale weerbaarheid”

Als reactie op het vandaag door het CBS gepubliceerde bericht ‘Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen’, heeft Petra van de Goorbergh gereageerd in het programma ‘De ochtendspits’ van BNR. Zij lichtte toe dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in branches zoals onderwijs, zorg en overheid waarin het verzuim en de werkdruk gemiddeld hoger zijn. Ook zorgtaken en de balans tussen werk en privé zijn van invloed. Signalen oppikken en tijdig risico’s in kaart brengen en bespreken, werken preventief en dragen eraan bij dat mensen inzetbaar blijven. Door concrete interventies zoals coaching, het aanpassen van roosters of werktijden en training van leidinggevenden kan uitval worden voorkomen. Zij sloot af met een oproep om te investeren in duurzame inzetbaarheid: “Investeer op jonge leeftijd in fysieke en mentale weerbaarheid. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen”.

Bron: OVAL