Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL denkt mee met Stichting van de Arbeid over tweede loopbaanadvies

Op 27 oktober organiseerde de Stichting van de Arbeid een rondetafelgesprek over het tweede loopbaanadvies. Aan tafel zaten ongeveer 25 experts van o.a. FNV, AWVN, enkele O&O fondsen, ministeries en OVAL.

Het uitgangspunt was dat het ministerie van SZW 25 miljoen te besteden heeft aan het zogeheten 'tweede loopbaanadvies', een onderdeel van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Het ministerie wil in 2017 en 2018 in totaal 50.000 werknemers en werkgevers bereiken en hen ertoe bewegen een loopbaandavies in te winnen voor de tweede helft van de loopbaan. Het ministerie wilde graag horen aan welke doelgroep of sector ze deze het beste konden besteden. Kansarmen, laag ontwikkelden, krimpberoepen, krimpregio’s, etc. Een goede vraag, maar een eenduidig antwoord werd niet verkregen.

De aanwezigen, waaronder OVAL, constateerden dat er vaak geen urgentie voor een loopbaanadvies wordt ervaren, totdat het echt nodig is. Er wordt al veel op dit vlak aangeboden door O&O fondsen en vanuit de cao’s, maar de vraag naar loopbaanbegeleiding of -advies is nog steeds erg klein. Werknemers vinden de stap naar loopbaanadvies vaak eng, en denken dat ze daarmee een eerste stap buiten de deur zetten. Het loopbaanadvies moet daarom veilig en onafhankelijk zijn.

OVAL vindt het tweede loopbaanadvies een goed idee in het kader van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken. De verantwoordelijkheid moet bij de werknemer komen te liggen, niet alleen om te voorkomen dat werkgever en werknemer naar elkaar gaan kijken en uiteindelijk niets doen, maar ook omdat de individualisering en flexibilisering daarom vragen. De werkgever heeft wel een stimulerende rol. Vreemd genoeg werd de transitievergoeding niet genoemd in het actieplan, terwijl deze is bedoeld voor het versoepelen van de overgang naar ander werk en loopbaanadvies. Wat OVAL betreft moet die daar ook voor ingezet worden.

De meeste aanwezigen willen het loopbaanadvies voor iedereen openstellen en het initiatief bij de werknemer houden. Het loopbaandvies moet in gang gezet worden zodat het bekend wordt en de bal gaat rollen. Daarbij bestaat de kans dat kwetsbaren buiten de boot vallen, omdat anderen hen voor zijn. Want een feit is dat degene die een advies het meest nodig hebben er waarschijnlijk het minst om vragen. Daarom was er ook een pleidooi om het advies echt alleen aan de meest kwetsbaren te geven.

Verder uitwerking van dit plan volgt op korte termijn.

Bron: OVAL