Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL enthousiast over motie ‘werk-apk’ maar vraagt aandacht voor uitvoering

OVAL enthousiast over voorstel Tweede Kamer voor een “werk-apk” maar vraagt aandacht voor een juiste uitvoering.

Een motie voor het invoeren van een “werk-apk” van de Kamerleden Dennis Wiersma (VVD) en Antje Diertens (D’66) is gisteren aangenomen in de 2e kamer. In de motie roept de 2e kamer het kabinet op om bij de uitwerking van de plannen voor een leven lang ontwikkelen een algemene periodieke keuring (apk) voor werkenden op te nemen. OVAL juicht een “werk-apk” van harte toe. De veranderende arbeidsmarkt vraagt om regelmatig inzicht in kennis, vaardigheden en met mogelijke ontwikkelingskansen. Inzicht in je arbeidsmarktwaarde is van groot belang om blijvend een goede positie te houden dan wel te verkrijgen op de arbeidsmarkt. Momenteel is er al een experiment gaande met een ontwikkeladvies voor 45plussers voor een aantal beroepen.

OVAL is niet enthousiast over het onderdeel uit de motie om een “werk-apk” eventueel onderdeel te laten worden van de dienstverlening van het UWV, gemeenten en onderwijsinstellingen. Een “”werk-apk” zonder een vervolg voegt weinig toe. Een juiste invulling van een “werk-apk” is van groot belang. Niet alleen het ontdekken wat de mogelijkheden zijn, maar professionele ondersteuning in de weg om daar te komen is van een nog groter belang! Professionele ondersteuning, kennis van de regionale arbeidsmark en eventuele scholingsmogelijkheden zijn ook belangrijke basiselementen voor een succesvol leven lang ontwikkelen.

Bron: OVAL