Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL in FD: Omscholen werknemers steenkoolcentrales is reuzeklus

Op 19 april 2018 bracht de SER het advies Energietransitie en werkgelegenheid uit. Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL, reageerde in het FD. De overheid jaagt de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen aan en daarmee ontstaan tienduizenden banen voor bouwvakkers en installateurs van warmtepompen en zonnepanelen. Niet alleen specifiek technisch, maar ook creatief denken en communicatie met klanten wordt veel belangrijker. De energiewereld werkt hier wel al aan via scholingsafspraken in cao's en loopbaanscans, maar de aanpak is nog ongericht en er moet veel meer maatwerk komen' , aldus Petra van de Goorbergh.

Een open vraag is dan ook: waar moeten de mensen heen die de overstap naar windenergie of zonnepanelen niet kunnen maken en niet in de energiesector kunnen blijven? 'Daar wordt nog onvoldoende structureel over nagedacht', zegt Van de Goorbergh. Afspraken over scholing en duurzame inzetbaarheid in cao’s zijn vaak te vrijblijvend en gericht op de eigen sector. Overstap lijkt nu wel een soort bijvangst.

OVAL pleit voor een loopbaanscan, advies en budget voor iedere werkende.

Bron: OVAL