Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL in Trouw over belemmerende privacyregels voor begeleiding en re-integratie zieke werknemers

In Trouw van 13 maart heeft OVAL gewaarschuwd voor de knellende privacyregels en de interpretatie daarvan door AP als het gaat over verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Dit zal naar onze mening leiden tot medicalisering. Wij zijn blij met het artikel maar ongelukkig met de insteek dat de werknemer niet na 6 weken naar de bedrijfsarts zou mogen. Dit is een wettelijke bepaling vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter en staat niet ter discussie. Het gaat juist om de periode voor 6 weken waar de situatie kan gaan ontstaan dat door de regels van AP iedere werknemer bij ziekmelding naar de bedrijfsarts moet. Dit werkt medicaliserend, is onuitvoerbaar en kostenverhogend. In het artikel wordt verwezen naar het Pamflet privacy versus goed werkgeverschap van VNO-NCW/MKB.