Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL lanceert Manifest Duurzame Inzetbaarheid - aanbevelingen voor een nieuw kabinet

Voor een sterke economie zijn vitale organisaties én vitale mensen nodig. Mensen die over de juiste vaardigheden, competenties én gezondheid beschikken om ook op de arbeidsmarkt van morgen een duurzame bijdrage te kunnen leveren. Loopbaan, vitaliteit en inzetbaarheid zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van arbeidsorganisaties, maar ook van ieder individu. OVAL doet een aantal aanbevelingen aan een nieuw kabinet om het mogelijk te maken dat iedereen duurzaam aan de slag kan op de arbeidsmarkt van nu, morgen en in de toekomst.
OVAL pleit voor:

 • Persoonlijk inzetbaarheidsdossier- en budget voor alle werkenden
  Iedere werkende moet zelf regie kunnen voeren over zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Ter ondersteuning hiervan krijgt iedereen de beschikking over een persoonlijk inzetbaarheidsdossier en een bijbehorend budget.
 • Transitievergoeding inzetten voor transitie
  De transitievergoeding moet worden besteed aan investeringen in van-werk-naar-werkbegeleiding, loopbaanbegeleiding en/of bij- of nascholing, direct aansluitend aan ontslag of in de twee jaar daarna, waarbij als de transitievergoeding hoger dan € 8.000 is, het meerdere niet geoormerkt is.
 • Loondoorbetaling
  De loondoorbetalingsperiode blijft twee jaar. De werkgeversverantwoordelijkheid voor re-integratie beperkt zich tot de terugkeer bij de eigen werkgever (eerste spoor). De verantwoordelijkheid van het tweede spoor verschuift naar de werknemer.
 • Inburgering in publiek-private samenwerking
  Gemeenten krijgen de regie over de inburgering van nieuwkomers en oudkomers, en realiseren daarvoor bij voorkeur duale trajecten met taal en werk of taal en opleiding. Inkoop geschiedt bij publieke en private partijen op basis van resultaat, kwaliteit en prijs.
 • Koppel zekerheid niet aan contractvorm
  Er is veel discussie over contractvormen op de arbeidsmarkt. Er is consensus over vast is té vast is en flex is té flex. Koppel zekerheden niet aan contractvorm en voer arbeidscontracten in van vijf jaar. De voordelen daarvan zijn dat werknemer en werkgever zich er van bewust zijn dat werknemers voldoende brede vaardigheden moeten hebben en houden om ook na afloop van het contract bij een andere werkgever voldoende kansen te hebben. En dat zij daar beide een verantwoordelijkheid in hebben.
 • Ondersteuning voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt
  Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt krijgen de ondersteuning die nodig is om hen aan het werk te krijgen en te houden.

Voor meer informatie lees het manifest Duurzame Inzetbaarheid.

Bron: OVAL