Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Persbericht: Aad Koster, voorzitter OVAL, kondigt vertrek aan

Aad Koster heeft in goed overleg met bestuur en directie van OVAL besloten zijn functie als voorzitter per 1 maart a.s. neer te leggen. Na bijna 2 jaar voorzitterschap is hij tot de conclusie gekomen, dat deze functie qua tijd en inzet steeds lastiger te combineren is met zijn andere bestuurlijke werkzaamheden, die zich voornamelijk in de (ouderen)zorg bevinden. Het bestuur van OVAL respecteert de keuze van Aad Koster en is hem erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Het bestuur van OVAL heeft Sieb Louwsma, bestuurslid van OVAL, bereid gevonden om tijdelijk, tot de benoeming van een nieuwe voorzitter, het voorzitterschap op zich te nemen.

Klik hier voor het persbericht.

Bron: OVAL