Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Persbericht OVAL-ABU-NBBU: Werkzoekenden aan het werk? Private dienstverleners weten de weg!

Publiek-private samenwerking (PPS) is succesvol om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. ABU, NBBU en OVAL roepen daarom op tot meer samenwerking in de arbeidsmarktregio’s en betere toegang tot en transparantie van de bestanden met kandidaten. Zo kan de kracht van publiek-private samenwerking beter worden benut. Aldus de drie brancheorganisaties van private intermediairs op de arbeidsmarkt hierover in een gezamenlijk statement dat vandaag naar de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestuurd.

Werkgevers gaan tot 2026 125.000 banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. De leden van de ABU, NBBU en OVAL hebben jarenlange ervaring met het succesvol aan het werk helpen en begeleiden van deze mensen. Private intermediairs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze 125.000 banen. Om succesvol te zijn moet aan een drietal randvoorwaarden worden voldaan: publiek-private samenwerking in alle arbeidsmarktregio’s, vrije keuze van werkgevers voor een private of een publieke intermediair en meer transparantie en betere toegankelijkheid van de bestanden met kandidaten voor potentiële werkgevers.

Publiek-private samenwerking in alle arbeidsmarktregio’s en keuzevrijheid werkgevers
PPS is nog niet in alle arbeidsmarktregio’s een feit. De brancheorganisaties stellen dat dat wel zou moeten gebeuren. Immers: publieke partijen hebben kennis van de bestaande wet- en regelgeving én van de kandidaat. Daarnaast beschikken private partijen over een uitgebreid netwerk van potentiële werkgevers en 25.000 consulenten/bemiddelaars. De brancheorganisaties pleiten ervoor dat werkgevers zelf kunnen kiezen met welk type intermediair zij in zee willen gaan: een publieke of private dienstverlener. Alleen hierdoor kunnen optimale kansen voor banen worden gecreëerd.

Tot slot pleiten de opstellers van het statement ervoor dat de profielen van potentiële kandidaten volledig, transparant en toegankelijk moeten zijn. Op dit moment is er nog van te weinig kandidaten volledige informatie beschikbaar en dat is een voorwaarde om hen goed te kunnen matchen. Via werk.nl zijn op dit moment 6000 kandidaten te vinden uit de doelgroep. Daarnaast moeten deze profielen – binnen de kaders van de wetgeving voor privacy – te raadplegen zijn voor intermediairs.

De wethouders van Tilburg, Rotterdam en het Westland onderschrijven het belang van publiek-private samenwerking in het statement.

Klik hier voor het statement.
Een pdf van het volledige persbericht vindt u hier.

Bron: OVAL, ABU, NBBU