Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Persbericht OVAL: ‘Oudere’ werkloze is succesvol naar werk te begeleiden

OVAL concludeert op basis van onderzoek dat oudere werklozen met goede begeleiding een kans hebben op nieuw werk. De problematiek van de oudere werkloze is veel in de media en vaak is dat niet een louter positief verhaal. Uit onderzoek van OVAL blijkt dat ruim een derde van de personen in de leeftijdscategorie van de 57-plussers binnen de looptijd van het outplacementtraject een nieuwe baan vindt. In de categorie 40-57 is dat ruim 60%.

Recent kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat ‘de daling van de werkloosheid stokt’. Kijkend naar de totaalcijfers over de afgelopen jaren stijgt de werkloosheid onder ouderen (55-65 jarigen) maar neemt het aantal werkende ouderen tegelijkertijd toe. Zembla besteedde een uitzending aan de positie van oudere werklozen en het feit dat zij heel moeilijk een nieuwe baan vinden. In Tegenlicht werd de tegenprestatie van de gemeente Rotterdam op de korrel genomen. Kortom: berichtgeving met betrekking tot de kansen van werklozen en in het bijzonder oudere werklozen is vooralsnog weinig positief.

Uit een enquête van OVAL blijkt echter dat in 2014 de bij OVAL aangesloten loopbaanbedrijven ruim 10.000 outplacementtrajecten verzorgden; ruim 7.000 mensen zijn daarbij aan een nieuwe baan geholpen. Van de 40 tot 57-jarigen vond ongeveer 60% binnen de looptijd van het traject een nieuwe baan. Van de oudere werknemers, de 57-plussers, vond een derde een nieuwe baan. Een reden van succesvolle outplacement bij deze doelgroepen is dat door de ondersteuning van een loopbaancoach de blik van de oudere werknemer wordt verbreed. Hij krijgt inzicht in zijn talenten en vaardigheden en dus in zijn (nieuwe) mogelijkheden. Men durft verder te kijken dan de huidige of vorige functie en branche.

De kansen van ouderen zijn niet per definitie kleiner vanwege de leeftijd, maar doordat er vaker sprake is van een eenzijdig arbeidsverleden, lagere opleiding en onbekendheid met de huidige arbeidsmarkt. Met een combinatie van de juiste oriëntatie en overtuigingskracht van de kant van de kandidaat én professionele begeleiding van een outplacement- of loopbaanontwikkelingsbureau, zijn er ook voor oudere werklozen zeker kansen op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor een pdf van dit persbericht.

Bron: OVAL