Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Persbericht Samen Sterk zonder Stigma: Vakbonden en ondernemingsraden kunnen openheid creëren

Onderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk’ vandaag uitgekomen

AMERSFOORT, 11 mei 2017 – Vakbonden en ondernemingsraden kunnen een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer. Nu voeren deze partijen weinig activiteiten uit om openheid te creëren, terwijl een gebrek hieraan zorgt voor uitval van werknemers. Dit blijkt uit het vandaag uitgekomen onderzoek 'Psychische diversiteit op het werk' van Samen Sterk zonder Stigma. Om vakbonden en ondernemingsraden te helpen met het leveren van een bijdrage zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.

Één op de zes werknemers heeft een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie, burn-out of borderline. Vaak durven mensen hier niet voor uit te komen op het werk vanwege angst voor vooroordelen en discriminatie. Als gevolg weten leidinggevenden niet waar ze rekening mee moeten houden. Dit werkt ziekteverzuim in de hand en is een bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Voor het eerst hebben respondenten uit verschillende ondernemingsraden en vakbonden nagedacht over hun rol in het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen. Dit werd ervaren als een bewustwordingsinterventie waardoor de deelnemers van mening zijn dat ze ‘iets moeten’ met het onderwerp. “Het gaat om werk en inkomen en raakt daarmee de core business van de vakbond”, aldus een van de deelnemers.

Mogelijkheden zien de respondenten in het vergoten van kennis en bewustwording. Door zelf informatie te verschaffen binnen de organisatie, maar ook door medewerkers en werkgevers te informeren en te trainen in gespreksvaardigheden. Wet- en regelgeving kan gebruikt worden om het onderwerp op de agenda te zetten en er zijn een scala aan stimulerende maatregelen genoemd die vakbonden en ondernemingsraden kunnen invoeren. Met als doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening.

PRAKTISCHE HANDVATTEN

Samen Sterk zonder Stigma heeft naar aanleiding van het onderzoek praktische handvatten gemaakt voor ondernemingsraden en voor vakbonden om met het thema aan de slag te gaan. In de checklist voor ondernemingsraden worden bijvoorbeeld tips gegeven over het invliegen van een gesprek met de bestuurder en er is een overzicht van welke haakjes de CAO kan bieden. De factsheet voor vakbonden zorg voor een duidelijk overzicht van de feiten en heldere acties. Zo is te zien via welke wet- en regelgeving invloed uitgeoefend kan worden om stigmatisering aan te pakken. Doe er wat mee, want zoals een van de respondenten het verwoordt: “verzuim door vooroordelen en een onveilige cultuur is ontoelaatbaar.”

Download hier het persbericht.

Bron: Samen Sterk zonder Stigma