Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Pilot inkijkfunctie jobcoachportaal voor AD-ers start

Maandag 21 november start de pilot waarbij 5 AD-ers van het UWV gedurende 6 maanden de mogelijkheid krijgen om voor 28 kandidaten mee te kijken in de logboeken die door de jobcoachorganisaties worden bijgehouden in het jobcoachportaal. 20 jobcoachorganisaties begeleiden de 28 kandidaten en gaan dus ervaren hoe het is om op deze manier meer contact te hebben met de AD-er over een kandidaat.

In eerder overleg (zie terugkoppeling) is afgesproken dat de bedrijven, maar ook OVAL, betrokken wordt bij de evaluatie en de eventuele bijstelling ten behoeve van een uitrol. OVAL is zeer benieuwd of de inkijkfunctie de communicatie verbetert, het proces efficiënt is en door de kandidaat en werkgever beter worden ondersteund.

Bron: OVAL