Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Rapport Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen

Op 19 april jl. heeft minister Asscher het rapport van de kwartiermaker Marcel van Gastel ‘Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Samengevat is zijn reactie:

  • Verheugd over steun van beroepsverenigingen en brancheorganisatie OVAL;
  • Verklaringen verminderde instroom in opleiding: krimpende arbodienstverleningsmarkt, onvoldoende aandacht en onbekendheid voor de specialisatie bedrijfsgeneeskunde in het geneeskundeonderwijs, imago van de bedrijfsarts en de karakteristieken van het beroep zelf die een rol spelen bij de keuze om al dan niet bedrijfsarts te worden.
  • Inschatting is dat de vraag naar bedrijfsartsen toeneemt. Meer instroom in de opleiding is nodig. In 2015 is al een lichte toename van het aantal artsen dat met de opleiding tot bedrijfsarts start zichtbaar.
  • Aanbevelingen richting zich op alle betrokken en verantwoordelijke partijen. In een jaarlijks bestuurlijk overleg met OVAL en NVAB kan de minister de voortgang van de uitwerking en ontwikkeling van de aanbevelingen vastgesteld worden.
  • Het rapport concludeert dat een vorm van ‘praktijkondersteuning voor de bedrijfsarts’ een taakverlichting voor de bedrijfsarts kan geven. Het rapport beveelt de beroepsverenigingen aan om gezamenlijk duidelijke afspraken te maken over taakherschikking en taakdelegatie. Een kwaliteitstafel en het doorzetten van de imagocampagne zijn volgens het rapport belangrijke ‘dragers’ bij het vergroten van de instroom in de opleiding.

OVAL zal meewerken aan verdere uitwerking van de genoemde aanbevelingen en hierover rapporteren in het jaarlijks bestuurlijk overleg met de minister. Een samenvatting van het rapport alsmede een reactie van de minister op de aanbevelingen inzake 1) imago en opleiding 2) Structurele oplossingen voor een aantrekkelijk beroep en 3) taakdelegatie vindt u op ons ledennet.

Bron: OVAL