Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Routekaart psychische aandoeningen en werk - gepubliceerd door de Programmaraad

De overgrote meerderheid van mensen met psychische aandoeningen willen gewoon meedoen en werken. Maar toch vallen zij vaak buiten het arbeidsproces. Dat is een groot verlies; voor de betrokkene zelf, maar ook voor de maatschappij. Door beter met elkaar samen te werken kunnen professionals uit de GGZ en hun Werk & Inkomen-collega’s van UWV en gemeenten grote stappen zetten op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt en tot een integrale aanpak komen waarin behandelplan en re-integratieplan op elkaar zijn afgestemd.

De Programmaraad biedt professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen de Routekaart psychische aandoeningen en werk aan, vanuit de overtuiging dat in de meeste gevallen werk bijdraagt aan het herstel en dus goed is voor mensen met een psychische aandoening.

De routekaart is ingedeeld in 7 categorieën:

  1. Arbeid als medicijn
  2. Aanpakken en interventies
  3. Integrale aanpak GGZ en W&I
  4. Kennis en kennisdelen
  5. Werkgevers en banen
  6. Stigma
  7. Ervaringsdeskundigen en cliënten

De routekaart is een verwijssysteem. Het geeft via links naar achterliggende bronnen toegang tot belangrijke informatie. Als je als professional met een vraag zit vergemakkelijkt de routekaart het vinden van relevante informatie. De bedoeling is om er als professional zelf mee aan de gang te gaan en te zoeken en door te klikken.

Bron: Programmaraad