Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Steunpunt RI&E geeft inzicht in kosten en baten van de RI&E

Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. Steunpunt RI&E laat in het kosten-baten-overzicht van de RI&E zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Dit biedt belangrijke inzichten om ondernemers te overtuigen van het belang van aandacht voor goede arbo-omstandigheden. Het overzicht wordt gelanceerd tijdens de Week van de RI&E, die van 12 tot 16 juni plaatsvindt.

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om de arborisico’s te inventariseren en een plan van aanpak te maken om deze risico’s te beperken. Dit gebeurt in een (branchegerichte) risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij ondernemers en management bestaat vaak het gevoel dat het uitvoeren van het plan van aanpak en het organiseren van een veilige en gezonde werkplek hoge kosten met zich meebrengt, maar verder weinig oplevert. Uit het kosten-baten-overzicht blijkt dat investeringen in een veilige en gezonde werkplek niet alleen kosten bespaart door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim, maar ook bijdraagt aan medewerkerstevredenheid, de productiviteit en de bedrijfscontinuïteit. Het kosten-baten-overzicht is gratis te vinden op www.rie.nl/kostenbaten.

Week van de RI&E 2017
Van 12 tot 16 juni vindt de derde “Week van de RI&E” plaats met als thema “De RI&E als onderdeel van zakelijk succes”. Tal van brancheorganisaties, opleiders, arbodeskundigen en andere intermediairs organiseren bijeenkomsten en kortingsacties om meer informatie te krijgen over de RI&E of deze uit te voeren. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. www.weekvanderie.nl.

Bron: Steunpunt RI&E