Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Update Checklist basiscontract arbodienstverlening

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit in werking. Werkgevers zijn verplicht een basiscontract te sluiten met hun arbodienstverleners. De checklist basiscontract arbodienstverlening biedt een overzicht van alle toepasselijke wet- en regelgeving en is gebaseerd op de eisen waaraan een contract tussen een werkgever en arbodienst of bedrijfsarts minimaal moet voldoen. Alle contracten met arbodienstverleners moeten minimaal voldoen aan de vereisten die in het basiscontract zijn opgenomen. In deze update van de ‘Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening’ zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van publicatie van het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit met de nadere uitwerking van de Second Opinion opgenomen. verwerkt. De checklist basiscontract blijft een hulpmiddel om een contract tussen werkgever en arbodienstverlener op te stellen, het is niet het contract zelf.

Bron: OVAL