Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

VNO-NCW/MKB: Goed dat aantal pijnpunten op de arbeidsmarkt voor werkgevers opgelost worden.

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Asscher bereid is om verschillende knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen.

Werkgevers krijgen na twee jaar ziekte van een werknemer de transitievergoeding bij ontslag vergoed. Ook de problemen bij seizoenswerk worden aangepakt. Verder zijn afspraken gemaakt om de ontslagprocedure bij het UWV te vereenvoudigen en enkele schrijnende punten bij de transitievergoeding voor ondernemers in problemen of bedrijfsbeëindiging op te lossen. De transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte krijgt de werkgever van het UWV vergoed.

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, daalt met een jaar tot 22. Teneinde de negatieve effecten op de werkgelegenheid en loonkostenstijging van deze verhoging van het minimum jeugdloon teniet te doen, komt er een compensatie voor de hogere loonkosten van werkgevers. Een mogelijke tweede stap van verlaging van de leeftijd van het minimumloon naar 21 jaar zal worden genomen nadat de werkgelegenheidseffecten zijn geëvalueerd.

De voorgenomen beperking van payrolling gaat niet door, zo is aanpalend in vandaag door de minister bekendgemaakt.
Michael van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, spreekt van positief nieuw voor werkgevers. “Zij kunnen de inzet van medewerkers beter afstemmen op de bedrijfseconomische omstandigheden. En de lasten van het werkgeverschap worden beperkt.”

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW verwelkomt het pakket. “Ik verwacht van de maatregelen die zijn genomen in overleg met het kabinet en de Tweede Kamer fracties zullen leiden tot een beter werkende arbeidsmarkt.”

Aandachtspunten liggen er nog bij de plannen van het kabinet rond de uitvoerbaarheid van een minimumuurloon en minimumloon stukloon. Dat zal goed gewogen moeten worden in het verdere overleg.

Klik hier voor een pdf van dit persbericht.

Bron: VNO-NCW/MKB