Branche voor duurzame inzetbaarheid

Ledenservice

OVAL biedt leden diensten, informatie en advies ter ondersteuning van business en bedrijfsvoering.

Informatie-uitwisseling en praktische handreikingen

Informatie-uitwisseling en praktische handreikingen, zoals Leidraad Privacy en zieke werknemer, Folder privacy, 10-puntenplan voor werkgevers over arbodienstverlening en de folder kwaliteit.

Digitale nieuwsbrief

OVAL verzendt één maal per week per e-mail de digitale Nieuwsbrief OVAL. U treft een selectie van artikelen die relevant zijn voor de branche van werk, loopbaan en vitaliteit. De nieuwsbrief omvat ook een deel met nieuws van OVAL (bijvoorbeeld standpunten en activiteiten) en ledennieuws met o.a. relevante informatie uit gesprekken met stakeholders, uitnodigingen voor bijeenkomsten etc.

OVAL biedt haar leden de mogelijkheid om succesvolle projecten te presenteren op www.OVAL.nl en via de digitale nieuwsbrief. Het secretariaat houdt het recht om berichten te weigeren. Zo dient er sprake te zijn van nieuwswaarde, pure reclame wordt niet geplaatst. Vanzelfsprekend mogen teksten ook niet kwetsend of discriminerend zijn.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan d.m.v. een e-mail naar info@oval.nl.

Helpdesk voor leden

Leden kunnen zowel telefonisch 013-5944456, als per e-mail info@oval.nl en via de website terecht bij OVAL voor vragen en opmerkingen.

Aansluiting bij VNO-NCW

OVAL is lid van VNO-NCW. Leden van OVAL kunnen daarom deelnemen aan bepaalde activiteiten van deze werkgeverskoepel. Daarnaast benut OVAL dit als kanaal voor haar belangenbehartiging.

Leden van OVAL krijgen tien keer per jaar Forum, het opinieblad van VNO-NCW, toegestuurd.

ANP Perssupport en Twitter voor het publiceren van persberichten

Om de persberichten van OVAL-leden breed onder de aandacht te brengen kan dit worden verspreid via ANP Perssupport. ANP zorgt ervoor dat het bericht ook direct op Twitter wordt geplaatst. Het persbericht wordt door ANP verspreid onder Datanet (bestemd voor dagbladen), Medianet (bestemd voor de media), Infonet (bestemd voor alle overige organisaties) en wordt geplaatst op de website van ANP. Voordelen: een breder publiek wordt bereikt (zo'n 8000 journalisten) en het ANP is een bij de ontvangers zeer bekende organisatie waardoor berichten nauwgezet worden gevolgd. Uw organisatie wordt met eigen naam genoemd (ook al organiseert OVAL de plaatsing). OVAL gaat er van uit dat het persbericht zonder verdere verwerking of aanpassing geplaatst kan worden. De kosten van € 237,50 (exclusief BTW) worden doorberekend aan het lid.

Korting op arbeidsjuridische dienstverlening van BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers

Leden van OVAL ontvangen een korting van 25% op de dienstverlening van BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers. BW7 is ontwikkeld om te voorzien in een groeiende behoefte van ondernemers en HR-professionals om direct en 24/7 geholpen te worden met hun arbeidsjuridische vragen. BW7 biedt daartoe de volgende dienstverlening:

  • Online arbeidsjuridische database (praktische informatie en voorbeeldmodellen van onder andere arbeidsovereenkomsten, waarschuwingsbrieven en vaststellingsovereenkomsten);
  • Bij meer individuele vragen onbeperkt gebruik van helpdesk: een eerste advies via telefoon of e-mail;
  • Wekelijkse arbeidsjuridische nieuwsbrief met praktische insteek;
  • Themabijeenkomsten waar actualiteiten en veelgestelde vragen worden behandeld;
  • Tweedelijns dienstverlening tegen gereduceerd tarief.

Leden van OVAL betalen voor bovenstaande dienstverlening slechts € 15,- per maand in plaats van € 20,-.
Bij interesse kunt u mailen met info@bw7.nl, bellen met 0800-2974357 of direct lid worden via het inschrijfformulier.

Korting op vakbladen

OVAL leden krijgen 25% korting op de abonnementsprijs van:

* Deze vakbladen zijn nu ook op basis van IP-range toegankelijk. Makkelijk voor organisaties waar meerdere personen gebruik (willen) maken van content. Kijk hier voor meer info.

Daarnaast biedt OVAL leden ook:

  • Kortingen op beursdeelnames, abonnementen op tijdschriften relevant voor de branche.
  • Gezamenlijke advertenties/ advertorials
  • Klachtregelingen voor Arbodiensten en voor andere OVAL-leden