Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Activering

Inburgering

Het gaat om taal... en werk

Bij inburgering worden mensen die niet in Nederland op school hebben gezeten en de Nederlandse taal (nog) niet beheersen geholpen om Nederlands te leren en werk te vinden of op een andere manier te particperen. Er is nu veel aandacht voor de inburgering van asielzoekers met een verblijfsstatus, taalonderwijs voor vluchtelingen met een grote kans op een verblijfsstatus. Maar inburgering is ook belangrijk voor andere migranten zoals gezinsherenigers en mensen die al langere tijd in Nederland zijn en arbeidsmigranten die niet hoeven in te burgeren, maar wel Nederlands willen leren spreken.

Nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van het inburgeringsexamen binnen 3 jaar. Zij moeten zelf een opleiding inkopen. Gemeenten hadden van 2007-2012 vaak de regie en zij kochten vaak een combinatie van taal en werk-ondersteuning in bij onder andere private partijen zoals de OVAL-leden. Sinds 2013 ligt echter de verantwoordelijkheid bij de nieuwkomer zelf en kan de gemeente dat moeilijker aanbieden. Er zijn vele initiatieven om asielzoekers met een verblijfsstatus aan het werk te helpen, via gemeenten en ook privaat. Dit is vaak losgekoppeld van het taalonderwijs. De SER heeft een speciale website met informatie en initiatieven: www.werkwijzervluchtelingen.nl.

OVAL pleit voor meer regie en duale trajecten

OVAL constateert dat taalverwerving en de stappen naar werk nu vaak na elkaar gezet worden en niet met elkaar worden geïntegreerd. Dat is jammer, omdat leren en werken in combinatie juist zeer effectief kunnen zijn. De huidige regelgeving maakt duale trajecten lastiger. Zodoende pleit OVAL in elk geval voor meer regie voor gemeenten op taal en werk. Duale trajecten, of het nu gaat om taal en onderwijs of taal en werk, hebben in het verleden tot goede resultaten geleid. OVAL-leden hebben vanaf 2007 heel veel ervaring opgedaan met inburgering, doorburgering en duale trajecten. Deze expertise wordt nu nog steeds of weer opnieuw ingezet.