Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Activering

Jobcoaching

Helderheid is noodzakelijk

Werknemers met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding op de werkvloer nodig. Met de komst van de Participatiewet dreigen mensen tussen wal en schip te raken, omdat ze via UWV of gemeenten geen aanspraak kunnen maken op een jobcoachvoorziening. OVAL signaleert veel onduidelijkheid en verwarring, ook omdat iedere afzonderlijke gemeente de vrijheid heeft om deze voorziening te weigeren of (zeer) beperkt toe te passen. Verder bepleit OVAL regelgeving die een objectieve keuze tussen een interne of externe jobcoach stimuleert.

Jobcoaching is de begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking tijdens het werk. Doel is het voorkomen van uitval. Onder jobcoaching valt bijvoorbeeld het introduceren van de nieuwe werknemer in het bedrijf en bij het team, maar ook het inwerken en het structureren van de werkzaamheden. Nadien blijft de jobcoach beschikbaar voor begeleiding van werknemer, leidinggevende en collega’s. Jobcoaching wordt vaak ingezet voor werknemers met een beperking, zoals Wajongers.

Onafhankelijke externe jobcoach: de juiste competenties

Bedrijven en organisaties kunnen de jobcoaching laten uitvoeren door een eigen medewerker (interne jobcoach) of een onafhankelijke professional van een gespecialiseerde jobcoachorganisatie (externe jobcoach). In het eerste geval doet de werkgever de aanvraag, in het tweede moet de werknemer dat zelf doen. Interne jobcoaching wordt (onder meer) door de overheid flink gepromoot. Toch levert deze vorm niet altijd het beste resultaat op. Zeker niet in kleine bedrijven, waar meestal geen medewerkers zijn die beschikken over de specifieke competenties van een goede jobcoach. Externe jobcoaches moeten aan kwaliteits- en verantwoordingseisen voldoen. Terecht. Deze eisen zouden ook voor interne jobcoaches moeten gelden. De overheid meet wat dat betreft met twee maten. Dat klopt niet, vindt OVAL. Daarnaast onderstreept OVAL het belang van een externe, onafhankelijke jobcoach: hij beschikt over de juiste kennis ten aanzien van werken met een beperking, heeft een groot netwerk en garandeert achtervang en intervisie.

Doelgroep Participatiewet heeft baat bij jobcoaching

Nog lastiger dan het maken van de juiste keuze is het gebrek aan informatie. Sinds de Participatiewet van kracht is (1 januari 2015) is de situatie voor de doelgroep bijzonder complex geworden. OVAL krijgt signalen dat veel werknemers met een arbeidsbeperking geen aanspraak kunnen maken op een jobcoachvoorziening. Omdat de gemeente een jobcoach niet nodig vindt of er geen geld voor over heeft. Of omdat de werknemer niet weet waar hij terecht kan voor ondersteuning. Terwijl juist voor deze groep de jobcoach haast een voorwaarde is voor participatie. OVAL vindt dat het doel van 100.000 banen voor arbeidsbeperkten niet haalbaar is zonder ruime toepassing van jobcoaching. Daarom roept OVAL de overheid op om op dit punt de verantwoordelijkheid niet alleen bij werkgevers neer te leggen, maar nadrukkelijk ook zelf meer duidelijkheid en stimulansen te creëren.