Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Activering

Publiek-private samenwerking

Snelste weg naar succes

Samenwerking tussen publieke partijen en private intermediairs leidt tot meer matches van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit diverse projecten waar leden van OVAL bij betrokken zijn. OVAL is dan ook warm pleitbezorger van publiek-private samenwerking.

Gemeenten staan voor een grote opgave als het gaat om de activering en re-integratie van hun inwoners. Deze verantwoordelijkheid is beduidend groter dan voorheen. Tegelijkertijd nemen de budgetten fors af en is het vaak lastig om mensen aan het werk te helpen. Er moet dus meer met minder. Daarom zoeken gemeenten steeds vaker de samenwerking met private dienstverleners om resultaat te boeken.

Praktijkervaring OVAL-leden

Diverse samenwerkingsprojecten laten zien dat deze aanpak werkt. Samenwerking tussen private intermediairs en UWV en gemeenten leidt tot meer matches tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Dit blijkt uit praktijkervaringen van OVAL-leden. Zo werken leden samen met gemeenten om bijstandsgerechtigden naar werk te bemiddelen. Ook nemen private dienstverleners bijstandsgerechtigden in dienst om hen te detacheren en werkervaring op te laten doen.

Bundeling brede expertise

Publiek-private partnerschappen zijn in de praktijk vaak zeer effectief. Het realiseren van banen, juist ook voor mensen met een arbeidsbeperking, is vaak alleen goed mogelijk als brede expertise op het gebied van werkgeverssupport, werkzoekendensupport, financiën, kennis en kunde bij elkaar wordt gebracht. Zo hebben private dienstverleners vaak veel expertise opgebouwd op het gebied van activering, kunnen ze risico nemen en beschikken ze over een groot werkgeversnetwerk. Gemeenten zijn zich op hun beurt steeds meer bewust geworden van de noodzaak van kosteneffectief werken, schadelastbeperking en ondernemend optreden.

Gezamenlijke campagne

Het inzicht dat publieke en private partijen het samen moeten doen is inmiddels breed gedragen. ABU, NBBU, OVAL, het ministerie van SZW, Servicepunt Flex en de Programmaraad (UWV, VNG, Divosa en Cedris) zijn medio 2015 gezamenlijk campagne gestart om goede voorbeelden van publiek-private samenwerking in het sociaal domein uit te lichten.