Branche voor duurzame inzetbaarheid

Activering

Aan het werk helpen van mensen die dat niet zelf kunnen

Het aan het werk helpen van mensen die dat in eerste instantie niet zelf kunnen. De ene keer volstaat een klein duwtje, een andere keer is behoefte aan een begeleidingstraject. Dat kan zijn in de vorm van een inburgeringstraject, een re-integratietraject, re-integratie 1e en 2e spoor en jobcoaching, maar ook bestandsanalyse voor gemeenten, advisering van werkgevers over jobcarving en specifieke projecten voor mensen met multi-problematiek. Daarbij hebben we ook in het achterhoofd: hoe kunnen we bijdragen aan het realiseren van de baanafspraak. 125.000 banen voor mensen met een beperking is veel, maar niet onmogelijk.

Dat bewijzen o.a. de best practices die de leden al met elkaar hebben weten te realiseren. Jobcarving, begeleiding van mensen naar een baan, training en jobcoaching kunnen allemaal bijdragen aan het succesvol realiseren van banen voor mensen met een beperking. Ook publiek-private samenwerking draagt daar aan bij. OVAL onderstreept in haar lobby en met gezamenlijke statements dat samenwerking tussen publieke en private partijen bijdraagt aan de realisatie van de baanafspraak. Private intermediairs weten de weg, en delen graag hun kennis, expertise en netwerk.

Daarnaast hebben we het ook over werknemers die ziek zijn en naar ander werk bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever geholpen moeten worden. Niet altijd eenvoudig; OVAL-leden leveren echter een belangrijke bijdrage met hun kennis van de aandoeningen en het werkgeversnetwerk waarin naar nieuwe mogelijkheden kan worden gezocht.