Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid als dagelijks werk

De leden van OVAL leveren dagelijks hun bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking. OVAL-leden zijn sparringpartner voor bedrijven en arbeidsorganisaties bij alle vraagstukken rond mens, werk en organisatie. Ze bevorderen de optimale inzetbaarheid van werknemers die behoefte hebben aan advies over van werk-naar-werk, competenties, gezond en gemotiveerd blijven. Ze bevorderen tevens de inzetbaarheid van verzuimende werknemers en van de bijna één miljoen burgers die (tijdelijk) niet werken.

Hoe komen we tot duurzame inzetbaarheid?

In de optiek van OVAL is duurzame en gezonde arbeidsparticipatie mogelijk door:

 • werknemers de kans te bieden zich te blijven ontwikkelen
 • meer aandacht voor preventie van uitval
 • begeleiding van werknemers van werk naar werk
 • scholing, coaching en training van werknemers, zodat ze competent zijn voor hun huidige en toekomstige functies
 • aandacht voor gezondheid en vitaliteit op het niveau van individu, management en organisatie
 • verminderen en voorkomen van verzuim en snelle re-integratie van werknemers bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever
 • te zorgen dat het toenemend aantal chronisch zieken en mensen met een beperking aan het werk komt en blijft
 • bij (wettelijke) maatregelen rekening te houden met de positie van de grote en groeiende groep zelfstandigen
 • mensen een startkwalificatie te geven door leren en werken
 • een leven lang leren te stimuleren
 • mensen te ondersteunen om balans te vinden tussen werk en privé
 • aandacht voor gezondheid en vitaliteit op het niveau van individu, management en organisatie
 • meer aandacht voor preventie van uitval
 • verminderen en voorkomen van verzuim en snelle re-integratie van werknemers bij de eigen of een andere werkgever
 • werknemers de kans te bieden zich te blijven ontwikkelen
 • scholing, coaching en training van werknemers, zodat ze competent zijn voor huidige en toekomstige functies
 • een leven lang leren te stimuleren
 • mensen te ondersteunen om balans te vinden tussen werk en privé
 • begeleiding van werknemers van werk naar werk
 • te zorgen dat het toenemend aantal chronisch zieken en mensen met een beperking aan het werk komt en blijft
 • mensen een startkwalificatie te geven door leren en werken
 • bij (wettelijke) maatregelen rekening te houden met de positie van de grote en groeiende groep zelfstandigen


De pijlers van duurzame inzetbaarheid

Gezondheid & energie, Competenties. Motivatie & betrokkenheid, Mobiliteit en integrale aanpak, Dat zijn in de ogen van OVAL de pijlers voor duurzame inzetbaarheid. In onderstaande figuur zijn deze pijlers vertaald naar concrete dienstverlening van OVAL-leden. OVAL vindt het belangrijk dat werkgevers en werknemers maatwerk krijgen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als mensen kunnen beschikken over een persoonlijk inzetbaarheidsbudget, gebaseerd op de uitkomsten van een inzetbaarheidsscan.

Pijlers van duurzame inzetbaarheid

Voorbeelden van thema’s, instrumenten en activiteiten (niet limitatief)

Gezondheid & energie

 • arbo en verzuimpreventie
 • gezondheidsmanagement
 • vitaliteitsprogramma’s
 • fitnessprogramma´s
 • re-integratie 1e en 2e spoor
 • uitval van mensen met een chronische ziekte

Competenties

 • re-integratie van werkzoekenden
 • training en coaching
 • HR advies
 • jobcoaching

Motivatie & betrokkenheid

 • balans werk en privé
 • loopbaancoaching

Mobiliteit

 • loopbaanbegeleiding
 • outplacement
 • van-werk-naar-werk trajecten

Integrale aanpak (meerdere pijlers)

 • inzetbaarheidsscan
 • vitaliteitsscan
 • clinics voor werkgevers