Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Loopbaan

Outplacement – Van werk naar werk

Investeren in begeleiding van werk naar werk loont

Outplacement is bijzonder succesvol: driekwart van de jongeren die begeleiding krijgen van werk naar werk vindt binnen de looptijd van het traject een nieuwe baan. In de leeftijdscategorie 40 tot 57 is dit 60 procent. Daarom vindt OVAL dat werkgevers en werknemers moeten investeren in deze effectieve trajecten.

Outplacement heeft het doel één of meerdere werknemers te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan of bijvoorbeeld het oprichten van een eigen bedrijf. Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht om ontslagen werknemers na een dienstverband van minimaal twee jaar een transitievergoeding mee te geven. In een sociaal plan kan deze vergoeding worden geoormerkt voor outplacement. Bij individuele ontslag bepaalt de werknemer zelf waar hij de vergoeding voor inzet.

Bewijs van goed werkgeverschap

Begeleiding van werk naar werk vergroot de kans op een nieuwe passende functie aanzienlijk. Het getuigt van goed werkgeverschap als werkgevers dit faciliteren. Noodgedwongen afscheid nemen van werk en collega’s is immers ingrijpend. Zicht op een nieuwe uitdaging verkleint de kans op ziekteverzuim en conflicten en komt de sfeer op de werkvloer ten goede. Werkgevers die investeren in begeleiding van werk naar werk dwingen daarom respect af. Daarnaast levert het werkgevers een goed imago op. Niet onbelangrijk met het oog op het toekomstig werven van nieuwe mensen. Werkgevers kunnen – als de werknemer hiermee vooraf heeft ingestemd – de kosten voor het outplacementtraject aftrekken van de transitievergoeding. Investeren in outplacement is dus in meerdere opzichten een slimme keuze.

Kwaliteit is kritische succesfactor

Op individueel niveau sluit begeleiding van werk naar werk naadloos aan bij de huidige tijdgeest: mensen nemen zelf het heft in handen. In dit geval wat hun eigen loopbaan betreft. Het succes van het outplacementtraject hangt af van de inspanning van werkgever en werknemer. Naast hun investering is de kwaliteit van de dienstverlener een kritische succesfactor. OVAL draagt hier aan bij door heldere kwaliteitseisen te stellen aan leden. Aan dienstverleners die investeren in de perfecte match tussen werknemer en loopbaancoach. Want een outplacementtraject gaat verder dan het vinden van een andere baan. Werknemers kijken ook naar de lange termijn: de duurzame inzetbaarheid. Deze bredere kijk levert meer arbeidsmarktkansen op. Investeren in outplacement loont.