Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Loopbaan

Transitievergoeding bij ontslag

Prikkel voor werkgevers en werknemers

De transitievergoeding bij ontslag prikkelt werkgevers en werknemers. Werkgevers die investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen deze kosten verrekenen. Werknemers worden gestimuleerd om regie te nemen over hun loopbaan. OVAL pleit voor het oormerken van de transitievergoeding, zodat deze voortaan louter voor de overgang van werk naar werk wordt ingezet.

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000. De transitievergoeding is wettelijk verplicht als het ontslag plaatsvindt via UWV of kantonrechter. De vergoeding geldt ook als tijdelijke contracten van minimaal twee jaar op initiatief van de werkgever niet worden verlengd.

Transitievergoeding: Scholing, loopbaanbegeleiding of outplacement

De transitievergoeding is bedoeld om de stap van werk naar werk te vergemakkelijken. Werkgevers die zich inzetten voor de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers kunnen de kosten hiervoor binnen een periode van vijf jaar in mindering brengen op een eventuele transitievergoeding. De vergoeding is hiermee een stimulans voor goed werkgeverschap. Het betekent wel dat organisaties hun personeelsdossiers goed op orde moeten hebben. De kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt voor bijvoorbeeld scholing, loopbaanbegeleiding of outplacement moeten duidelijk in kaart zijn gebracht. Belangrijk: de werkgever mag dergelijke kosten alleen aftrekken van de transitievergoeding als de werknemer hiermee vooraf akkoord is gegaan.

Transitievergoeding: Geoormerkte gelden

Met de transitievergoeding worden werknemers op hun beurt gestimuleerd om de regie te nemen over hun loopbaan. Als ze de vergoeding gericht inzetten, vergroten ze hun kansen op een andere, passende werkkring. Op dit moment kunnen werknemers die ontslagen zijn de transitievergoeding ook inzetten voor aanvulling van WW en pensioen en zelfs voor het bouwen van een dakkapel. OVAL vindt dat het geld van de transitievergoeding volledig geoormerkt zou moeten worden voor opleiding en loopbaanontwikkeling. Baanzekerheid op langere termijn is te verkiezen boven inkomenszekerheid op korte termijn. Bovendien is de transitievergoeding, de naam zegt het al, louter bedoeld om de overgang naar een nieuwe werkkring te ondersteunen.