Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Loopbaan

Werkloosheid

Werkloosheid is vrijwel altijd een ongewenste situatie. In eerste instantie natuurlijk voor de werknemer die wordt ontslagen. Maar ook in het algemeen is een hoge werkloosheid voor een land niet goed. De huidige, relatief hoge werkloosheid in Nederland kent meerdere oorzaken: de crisis heeft werkgevers gedwongen mensen te ontslaan, maar tegelijkertijd heeft het verhogen van de aow-leeftijd en de arbeidsparticipatie van vrouwen de omvang van de beroepsbevolking vergroot.

Meer banen creëren is de meest voor de hand liggende oplossing om de werkloosheid in het algemeen te verlagen. Op individueel niveau kan goede ondersteuning iemand helpen om werkloosheid te voorkomen of, als ontslag een feit is, een nieuwe baan te vinden. Dat gebeurt met van-werk-naar-werkbegeleiding of outplacement.

Ouderenwerkloosheid is een actueel thema. Voor de relatief hoge werkloosheid van ouderen zijn veel redenen aan te dragen: het verhogen van de aow-leeftijd, de relatief wat lagere opleiding, het eenzijdigere arbeidsverleden, soms hogere kosten bij gelijke productiviteit en discriminatie. Cijfers van OVAL wijzen uit dat ook bij ouderen de succespercentages van outplacement behoorlijk hoog zijn.

Sociale partners hebben zich in de SER gebogen over de arbeidsmarktinfrastructuur en de financiering van het derde jaar van de ww. Een van de adviezen is dat werknemers als ontslag dreigt, terecht moeten kunnen bij een adviescentrum. OVAL juicht toe dat tijdig wordt gekeken naar de mogelijkheden om van werk naar werk te gaan. OVAL is wel kritisch op welke wijze daar invulling aan gegeven wordt en vindt dat juist op dat onderwerp private dienstverlening aan werknemer en werkgever aan de orde is.