Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Vitaliteit

Verzuimbegeleiding

De match tussen werkgever en arbodienstverlener

Werkgever en werknemers hebben een sleutelrol bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Tegelijkertijd is iedere werkgever verplicht om zich te laten ondersteunen bij het verzuimbeleid. OVAL adviseert werkgevers om samen te werken met een arbodienstverlener die echt bij de eigen organisatie past.

Een dag verzuim kost een werkgever gemiddeld € 250. Het belang van een goed verzuimbeleid en passende verzuimbegeleiding is dan ook groot. Werkgevers kunnen zelf in belangrijke mate het verschil maken ten aanzien van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Doordacht arbeidsomstandighedenbeleid kan uitval van medewerkers deels voorkomen. Bij (tijdelijke) arbeidsbeperkingen kunnen leidinggevenden en werknemers vaak zelf tot andere oplossingen komen, zoals tijdelijke aanpassing van werktijden of andere werkzaamheden.

Multidisciplinaire aanpak werkt het best

Een vraag of klacht van een werknemer is niet altijd even eenduidig. Lichamelijke, mentale en sociale aspecten kunnen een rol spelen bij de klachten en het (dreigende) verzuim van een werknemer. De aanpak moet hierop aansluiten. Bij verzuimbegeleiding is het daarom voor werkgevers van belang om te weten in hoeverre de arbodienstverlener (s) waar hij mee samenwerkt een breed scala aan fysieke en psychische interventies in huis hebben. Uit onderzoek is gebleken dat een multidisciplinaire aanpak bij verzuim effectiever en efficiënter is dan het inzetten van losse interventies. Bij een multidisciplinaire aanpak doen verschillende deskundigen – zoals bedrijfsarts, psycholoog en fysiotherapeut – in samenhang onderzoek en brengen ze vervolgens advies uit over het behandeltraject. Dit advies wordt meestal gecombineerd met werkgerelateerde begeleiding en advies. Zo kan een werkplekanalyse gemaakt worden of advies worden uitgebracht over ergonomische aanpassingen. Ook worden bijvoorbeeld RSI- of rugadviestrainingen gegeven en fysiotherapie of periodieke stoelmassages aangeboden.

Ondersteuning door deskundigen

Hoe groot deze eigen rol en verantwoordelijkheid ook is: iedere werkgever is verplicht om zich te laten ondersteunen bij de verzuimbegeleiding van medewerkers. Werkgevers kunnen deze ondersteuning op twee manieren organiseren. De werkgever kan de verzuimbegeleiding en de administratieve processen die hierbij horen laten uitvoeren door een arbodienst. Deze heeft alle benodigde deskundigen in huis en ondersteunt de werkgever bij het voldoen aan wettelijke regels bij werkhervatting. Deze constructie staat bekend als de ‘vangnetregeling’. Organisaties met veel interne arbo-expertise kunnen ook kiezen voor de ‘maatwerkregeling’ voor arbodienstverlening. Zij bepalen dan in nauw overleg met de ondernemingsraad (OR) welke deskundigen ze op welke manier inschakelen. De OR heeft hierbij overeenstemmingsrecht: de maatwerkregeling is uitsluitend mogelijk als de ondernemingsraad ermee akkoord gaat.

Maatwerkregeling: voor organisaties met veel interne slagkracht

De keuze voor de maatwerk- of vangnetregeling hangt af van de aard van de organisatie. OVAL adviseert organisaties te kiezen voor een dienstverlener die past bij hun beleid, omvang en bedrijfsactiviteiten. Er is behoorlijk wat interne slagkracht nodig om de maatwerkregeling te laten slagen. De werkgever voert het projectmanagement, werkt de interne processen uit, organiseert de samenwerking tussen deskundigen en borgt de privacy. Daarom passen vooral grotere bedrijven de maatwerkregeling toe.

Maatwerk en eigen regie mogelijk in maatwerk- én vangnetregeling

In de praktijk ontstaat regelmatig verwarring over de termen maatwerk en maatwerkregeling. Maatwerk is namelijk mogelijk binnen zowel de maatwerk- als de vangnetregeling. De werkgever kan in beide regelingen allerlei aanvullende diensten inkopen. Ook ‘eigen regie’ wordt nogal eens verward met de maatwerkregeling, maar eigen regie betekent dat werkgevers zelf zoveel mogelijk bijdragen aan het voorkomen, begeleiden en beperken van verzuim. Dit is eveneens in beide regelingen mogelijk.