Branche voor duurzame inzetbaarheid

Contact

Postadres:
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA TILBURG

Telefoonnummer: 013 - 594 44 56

E-mail: info@oval.nl
Internet: www.oval.nl

Bank NL79 INGB 0651 0477 57
Kamer van Koophandel 55652999

Het management en secretariaat van OVAL is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.