Branche voor duurzame inzetbaarheid

Kwaliteit

OVAL: kiezen voor kwaliteit

U bent op zoek naar een dienstverlener op het gebied van werk, loopbaan en vitaliteit. U wilt een bedrijf waar u van op aan kunt, dat uitstekende kwaliteit levert. Dan bent u bij een van onze leden aan het juiste adres, want OVAL-leden moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Daarnaast zijn ze gebonden aan onze gedragscode.

Ieder lid van OVAL wordt bij herhaling getoetst op dezelfde kwaliteitseisen. De eisen zijn toegespitst op selectie van medewerkers, inclusief mensen in de flexibele schil, scholing en opleiding van medewerkers, beheersing van de primaire processen, klachtenafhandeling, privacybewaking en tevredenheid van klanten.

Noot: sinds 6 november 2017 is het niet meer verplicht om verwerking van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De OVAL-kwaliteitseisen worden met het oog op de invoering van de AVG in mei 2018 aangepast en dan zal dit ook gewijzigd worden.

De pijlers van onze kwaliteitseisen

Medewerkers van OVAL-leden zijn bekwaam. Dat wil zeggen: ze hebben een passende opleiding en/of training gevolgd en beschikken over de juiste vaardigheden en ervaring. Dit geldt ook voor de mensen die in de flexibele schil werkzaamheden uitvoeren.

De OVAL-kwaliteitseisen sluiten aan op de marktvraag. Maar ook op andere bekende kwaliteitssystemen zoals ISO9001, Wettelijk Certificaat Arbodiensten en HKZ, maar ook Blik op Werk Keurmerk.

Gedragscode

Naast het voldoen aan kwaliteitseisen zijn OVAL-leden gebonden aan de OVAL-gedragscode. Hierin staat dat OVAL-leden zich integer, transparant en betrouwbaar moeten gedragen richting opdrachtgever, kandidaten en derden.

Kwaliteit: garanderen en toetsen

Organisaties die lid willen worden van OVAL, moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Onafhankelijke, certificerende instellingen stellen dit vast (Cedeo/Lloyds’, CIIO, DNV, TÜV). Ook tijdens het lidmaatschap werken OVAL-leden continu aan de verbetering van hun dienstverlening. Zo garandeert OVAL de kwaliteit waar OVAL en haar leden voor staan. Als u kiest voor een OVAL-lid, kiest u voor kwaliteit.

Ervaringen van klanten met OVAL-leden zijn beschreven in een aantal duo-interviews:

Folder Kwaliteit

Als u kiest voor OVAL, kiest u voor kwaliteit. OVAL heeft de informatie kort en duidelijk voor u samengevat in een folder.