Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Ontwikkeling

Stilstand is achteruitgang. Juist nu functies en organisaties steeds sneller veranderen is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen, zodat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. 

 • Hoe stimuleer ik loopbaanontwikkeling?
 • Hoe stimuleer ik een leven lang ontwikkelen?

  Leren en ontwikkelen is nooit af. Het zorgt ervoor dat mensen zich kunnen aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of het ontwikkelen van nanotechnologie. Leven lang ontwikkelen zorgt ervoor dat mensen bijblijven bij veranderingen in hun eigen baan of overstappen naar een andere baan. Zo blijven mensen flexibel inzetbaar. 

  • Ontwikkelen buiten de klas
   Ontwikkelen is het totaal van het opdoen en versterken van competenties. Werknemers  kunnen op verschillende manieren zich ontwikkelen. Dat kan door het volgen van een opleiding of een cursus.  Minstens zo belangrijk is leren in de praktijk, op de werkplek via bijvoorbeeld coaching door een collega of eens meedraaien op een andere afdeling. Zo maken medewerkers kennis met andere taken en verbreden hun inzetbaarheid. 
  • Werk naar een doel 
   Wanneer een medewerker een concreet beeld voor ogen heeft waar hij over vijf jaar wil staan, kan het ontwikkelplan daarop aansluiten. Kijk samen wat er nodig is en maak een stappenplan.  
  • Inspireer 
   Ook wanneer medewerkers hun eigen groeipotentie of toekomstige mogelijkheden niet direct zien, kunnen zij opleven van het leren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van kennis. Inspireer hen door andere medewerkers te laten vertellen hoe zij zich hebben ontwikkeld en wat zij hebben geleerd, door actief hierover te communiceren of door de mogelijkheid te bieden om eens op een andere afdeling mee te draaien. Een coach die zorgt voor meer zelfinzicht kan natuurlijk ook helpen.  
  • Maak leermogelijkheden duidelijk
   Natuurlijk is iemand primair zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling, maar een werkgever schept wel de kaders. Wat is het beschikbare budget? Is er een overzicht van opleidingen en leermogelijkheden? Bij wie kan een medewerker terecht met vragen?
  • Benut het loopbaan- of functioneringsgesprek
   Een uitgelezen moment om over ontwikkeling te praten is natuurlijk het loopbaangesprek of het functioneringsgesprek. Bespreek wat de medewerker de afgelopen periode heeft geleerd en zou willen leren. Geef daarbij ook duidelijkheid over de ontwikkelmogelijkheden, zodat het perspectief helder is. 
  • Maak leren leuk
   Om leren hangt nog vaak een sfeer van verplichting. De kunst is om leren leuk te maken, door dit meer in het dagelijks werk te verweven of door via gamification spelenderwijs een training aantrekkelijker te maken en medewerkers te betrekken. 

Stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter