Branche voor duurzame inzetbaarheid

Themadossiers

Vitaliteit

Gezonde, vitale werknemers zitten goed in hun vel en presteren aantoonbaar beter. OVAL-leden bevorderen samen met werkgevers en werknemers de gezondheid en fitheid van werkend Nederland.

Bekijk themadossier

Activering

Het aan het werk helpen van mensen die dat in eerste instantie niet zelf kunnen. OVAL-leden bieden diverse vormen van dienstverlening, met het oog op de Participatiewet maar ook inburgering en re-integratie van zieke werknemers.

Bekijk themadossier

Loopbaan

Iedereen heeft wel eens vragen over zijn loopbaan, van ‘zit ik op de goede weg’ tot ‘help, mijn baan verdwijnt’ en ‘kan ik dit wel doen tot mijn 68e’. OVAL-leden bieden o.a. loopbaanbegeleiding en -coaching en outplacementtrajecten.

Bekijk themadossier

Duurzame inzetbaarheid

Met plezier blijven werken. Fit, competent en flexibel blijven zodat je gedurende meerdere levensfasen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is hét sleutelthema voor OVAL.

Bekijk themadossier

Privacy

Privacy is een hot item. Zeker ook bij verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding en re-integratie. Dienstverleners die aangesloten zijn bij OVAL bewaken de privacy, zijn integer en professioneel.

Bekijk themadossier

Mededinging

Op het gebied van verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding en re-integratie is er nog steeds sprake van oneerlijke concurrentie van overheidsbedrijven. OVAL zet zich in voor een gelijk speelveld voor al haar leden.

Bekijk themadossier