Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Vitaliteit

Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijk, ook op het werk. Mentaal en fysiek fitte medewerkers zijn aantoonbaar productiever en verzuim kost veel geld. Investeren in de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers loont!

 • Hoe stimuleer ik duurzame inzetbaarheid?
 • Hoe kan ik verzuim aanpakken?
 • Hoe kan ik verzuim voorkomen?

  Ziek personeel kost gemiddeld € 250 per dag. Met preventieve maatregelen voorkomt u dat werknemers uitvallen door hoge arbeidsbelasting, slechte arbeidsomstandigheden of een verstoorde werksfeer. 

  • Start met een RI&E
   De rekentool verzuimkosten geeft inzicht in de kosten van verzuim, WIA en re-integratie. Door het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) komt u erachter waar in uw bedrijf kansen liggen. 
  • Een gezonde en veilige werkplek
   Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht.
  • Een prettige werksfeer
   Werknemers zullen zich minder snel ziekmelden als de sfeer op het werk prettig is. Hou dit als manager goed in de gaten en grijp in als mensen worden buitengesloten of als er andere wrijving tussen medewerkers ontstaat. Geef ook regelmatig complimenten.
  • Pak signalen direct op 
   Merkt u dat een werknemer minder functioneert? Dat hij zware belasting vermijdt? Is een duidelijke gedragsverandering zichtbaar? Dit kan wijzen op psychische klachten. Ga met de werknemer hierover in gesprek en vraag eventueel hulp van een bedrijfsarts. Doe in samenspraak aanpassingen om uitval en grotere schade te voorkomen. 
  • Duidelijk verzuimprotocol
   Heldere verzuimregels zorgen ervoor dat medewerkers weten hoe ze zich moeten ziek melden en dat niet op oneigenlijke gronden doen. Met een duidelijk verzuimprotocol laat een bedrijf ook zien dat het ziekteverzuim serieus neemt. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk is en bespreek het in een teamoverleg.
  • Werken helpt
   Hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar het werk. Probeer zieke medewerkers daarom zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te betrekken als de situatie dat toelaat. Dat kan met kortere werkdagen of met aangepast werk. Dat is ook in het belang van de zieke medewerker. 
  • Hou contact
   Laat zieke werknemers niet aan hun lot over, maar zorg voor regelmatig contact. Niet alleen werkt dat motiverend, maar het geeft ook een goede inschatting over de voortgang. 
  • Denk in mogelijkheden
   Hoe een medewerker privé in zijn vel zit kan grote impact hebben op het functioneren. Komt het ziekteverzuim door problemen met kinderopvang, kijk dan naar mogelijkheden voor thuiswerk of aangepaste werktijden. Vermoed of weet u dat er in de privé-situatie zaken spelen zoals financiële problemen? Probeer dan als werkgever bij te dragen aan een oplossing. Denk niet te star, maar sta open voor alternatieven.

Stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter